A A A

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO)

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) richt zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent epidemiologie, neurobiologie, preventie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Deze website biedt informatie omtrent de huidige onderzoeksprojecten als de projecten die reeds voltooid zijn. Hier vindt men eveneens de meest recente cijfers en bevindingen omtrent suïcidepogingen en suïcidepogers in Vlaanderen. 

Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Het rapport: 'De epidemiologie omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen' bevat de meest recente cijfers en trends omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen. Er zijn cijfers per ziekenhuis en Vlaamse provincie beschikbaar. Het rapport is terug te vinden bij Downloads.

 

Insight-studie

Insight-studie

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek voert op dit moment een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen. Hiervoor worden nabestaanden van zelfdoding gezocht alsook naasten die in hun omgeving iemand kennen die kampt met psychische problemen. Meer informatie is terug te vinden via onderstaande link http://zelfmoord1813.be/steun-ons/meedoen-aan-onderzoek