A A A

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO)

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) richt zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent epidemiologie, neurobiologie, preventie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Deze website biedt informatie omtrent de huidige onderzoeksprojecten als de projecten die reeds voltooid zijn. Hier vindt men eveneens de meest recente cijfers en bevindingen omtrent suïcidepogingen en suïcidepogers in Vlaanderen.