A A A

Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO)

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) richt zich op wetenschappelijk onderzoek omtrent epidemiologie, neurobiologie, preventie en behandeling van suïcidaal gedrag.

Deze website biedt informatie omtrent de huidige onderzoeksprojecten als de projecten die reeds voltooid zijn. Hier vindt men eveneens de meest recente cijfers en bevindingen omtrent suïcidepogingen en suïcidepogers in Vlaanderen. 

Insight-studie

Insight-studie

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek voert op dit moment een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen. Hiervoor worden nabestaanden van zelfdoding gezocht alsook naasten die in hun omgeving iemand kennen die kampt met psychische problemen. Meer informatie is terug te vinden via onderstaande link http://zelfmoord1813.be/steun-ons/meedoen-aan-onderzoek

17de Europees Symposium over Suïcide & Suïcidaal Gedrag

17de Europees Symposium over Suïcide & Suïcidaal Gedrag

ESSSB17 streeft ernaar om een kwaliteitsvol, multidisciplinair wetenschappelijk programma dat de meest belangrijke aspecten van suïcidaal gedrag en de preventie ervan omvat, en een dynamisch platform voor levendige interacties en discussies aan te bieden. De focus van het wetenschappelijk programma zal liggen op state-of-the-art presentaties ennieuwe inzichten uit wetenschappelijk en klinisch onderzoek. Voornamelijk de effecten van therapeutische interventies en suïcidepreventie acties op verschillende niveaus zullen belicht worden. Er worden voldoende mogelijkheden voorzien voor jonge onderzoekers om betrokken te raken en hun bevindingen te delen in een interactieve wetenschappelijke omgeving. Meer informatie en belangrijke data is terugtevinden op de website. http://www.esssb17.org

 

Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Het rapport: 'De epidemiologie omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen' bevat de meest recente cijfers en trends omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen. Er zijn cijfers per ziekenhuis en Vlaamse provincie beschikbaar. Het rapport is terug te vinden bij Downloads.