A A A

EZO

ORGANISATIE

Wie en wat is de eenheid voor zelfmoordonderzoek?

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek (EZO) beoogt het stimuleren en coördineren van het wetenschappelijk onderzoek dat binnen de Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie van de Universiteit Gent gebeurt. In 1986 werd het onderzoekswerk opgestart en omvatte aanvankelijk de registratie van karakteristieken van suïcidepogers, aangemeld op de spoedgevallendienst van het Universitair ziekenhuis. In 1996 werd dan de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek gesticht en erkend door de Universiteit Gent als een officiële onderzoekseenheid. Het onderzoeksprogramma van de Eenheid, dat door een multidisciplinair team wordt uitgevoerd, omvat studies naar epidemiologie, neurobiologie alsook naar preventie en behandeling van suïcide, en baseert zich op de biologische, psychologische en sociale determinanten van suïcidaal gedrag. De monitoringstudie die sinds 1986 van start is gegaan, loopt tot op heden nog steeds en is met de (anonieme) gegevens over ruim 10.000 suïcidepogingen de tweede grootste databank in Europa (en waarschijnlijk de wereld).

De Eenheid poogt de onderzoeksprojecten te integreren in onderzoek op regionaal, nationaal en Europees niveau. Er is nu een uitgebreide samenwerking met verschillende andere onderzoeksinstellingen in Europa, al dan niet in het kader van multicenter studies gecoördineerd door de Wereldgezondheids organisatie en de Commissie van de Europese Gemeenschap. In september 1998 organiseerde de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek het “7th European Symposium on Suicide and Suicidal Behaviour” in Gent.