ONDERZOEKSPROJECTEN

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK

EPIDEMIOLOGISCHE GEGEVENS

Suïcidepogingen in Vlaanderen

Twee belangrijke overwegingen liggen aan de basis van het project 'Epidemiologie van zelfmoordpogingen in Vlaanderen'.

  1. Het is van cruciaal belang het aantal suïcidepogingen te registreren daar uit onderzoek blijkt dit immers de meest consistente risicofactor voor suïcide te zijn, met de grootste voorspellende waarde.
  2. Om de aanpak van dit probleem op termijn te optimaliseren, is het noodzakelijk de verschillende socio-demografische gegevens en andere relevante kenmerken gerelateerd aan suïcidepogingen te registeren. Zo wordt immers een correct beeld gevormd van o.a. de grootste risicogroep, de meest gebruikte methoden, en de meest voorkomende contextuele factoren,... Deze kennis kan leiden tot 'op maat' ontworpen preventie- en behandelingsstrategieën voor groepen met een verhoogd risico op suïcidaal gedrag.

Het epidemiologisch onderzoek naar suïcidepogingen in Vlaanderen registreert aan de hand van een uniform formulier, het KIPEO voor -18 jarigen en het IPEO voor +18jarigen, het aantal pogingen en de kenmerken van suïcidepogers in Vlaanderen. Deze registratie gebeurt op de dienst spoedgevallen van meer dan 30 Vlaamse ziekenhuizen. De registraties worden achteraf onderworpen aan een kwaliteitscontrole, waarbij het onderzoeksteam de spoeddiensten bezoekt om de opnameregisters te vergelijken met het aantal geregistreerde suïcidepogingen.