ONDERZOEKSPROJECTEN

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK

REGISTRATIEPROJECT GROOT GENT

Aan de hand van de 'WHO/EURO Multicentre Study of Suicidal Behaviour' worden trends wat betreft suïcidaal gedrag zonder dodelijke afloop geregistreerd.
Deze studie onderzoekt de epidemiologie van suïcidepogingen aan de hand van de registratie van karakteristieken van suïcidepogers in een geografisch goed afgebakend gebied.
In Vlaanderen werd de regio Groot Gent uitgekozen om aan deze multicentrische studie deel te nemen.

Tot op heden worden de gegevens van alle suïcidepogers geregistreerd die in aanraking komen met de gezondheidsinstellingen in de regio Gent, waaronder algemene en psychiatrische ziekenhuizen, huisartsen, crisisinterventiecentra, enz. Op deze manier kunnen de incidentie van suïcidepogingen en de risicofactoren bepaald worden en kan er vergeleken worden met andere deelnemende Europese landen.