ONDERZOEKSPROJECTEN

EPIDEMIOLOGISCH ONDERZOEK

REGISTRATIEPROJECT VLAANDEREN

Met de steun van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin worden de suïcidepogingen jaarlijks geregistreerd. Het project heeft vier algemene doelstellingen:

  • Het verzamelen van nauwkeurige epidemiologische gegevens inzake de prevalentie van suïcidepogingen in de algemene bevolking van een geografisch goed gedefinieerd gebied.
  • Het in kaart brengen en evaluatie van de huidige patronen van zorgverstrekking en zorgtraject van de suïcidepogers
  • Evaluatie van het resultaat van de nazorg
  • Het aanleveren van beleidsrelevante informatie

De gegevens met betrekking tot de frequentie van het voorkomen van suïcidepogingen en de kenmerken van suïcidepogingen –en pogers die worden aangemeld op de spoedopnamediensten van Vlaamse algemene ziekenhuizen en die worden opgevangen en geëvalueerd dmv het IPEO, worden sinds jaren geregistreerd. In opdracht van de Vlaamse overheid werd het Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang (IPEO) ontwikkeld. Het IPEO is een semi-gestructureerd interview en werd hoofdzakelijk ontwikkeld om de organisatie van het zorgproces na een suïcidepoging te ondersteunen, maar het kan eveneens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

In het kader van de 6de gezondheidsdoelstelling wordt het IPEO sinds 2007 tot op heden geïmplementeerd in alle Vlaamse ziekenhuizen. De voornaamste doelstelling binnen dit onderzoeksluik is de registratie van epidemiologische informatie omtrent de suïcidepoging en de suïcidepoger, alsook informatie omtrent het suïcidaal proces dat voorafgaat aan de poging. Aan de hand van deze gegevens kan een beeld geschetst worden van de preventiemogelijkheden op niveau van middelen (= methode), impulsiviteit, ernst, diagnose, - en de hulp die vooraf kan worden gezocht.
In 2012 werd het KIPEO ontwikkeld, deze versie is bedoeld voor de psychosociale evaluatie en opvang van kinderen en jongeren die een suïcidepoging deden. De implementatie van het KIPEO in de algemene ziekenhuizen is nog volop bezig.