ONDERZOEKSPROJECTEN

PREVENTIE EN BEHANDELING

EUREGENAS

Van 2012 tot 2014 was de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek - met de steun van de Vlaamse overheid en in nauwe samenwerking met het Agentschap Zorg en Gezondheid - partner in het Europese project 'EUREGENAS', wat staat voor 'EUropean REGions ENforcing Actions against Suicide'. Het project beoogde bij te dragen aan de preventie van zelfmoord in Europa via het ontwikkelen en implementeren van preventiestrategiëen op regionaal niveau, die als 'good practice' kunnen dienen voor de 'Europese Community'

In het kader van dit project werkte de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek richtlijnen en toolkits uit voor de suïcidepreventie:

  • Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie
  • Toolkit for media professionals
  • Zelfmoordpreventie, interventie en postventie op school
  • Zelfmoordpreventie, interventie en postventie op de werkvloer

Al deze documenten zijn in meerdere talen te downloaden op de Euregenas website: www.euregenas.eu

Algemene richtlijnen suïcidepreventie

Algemene richtlijnen voor suïcidepreventie