ONDERZOEKSPROJECTEN

PREVENTIE EN BEHANDELING

POSTER PROJECT

In kader van het tweede Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012 - 2020 wordt er een studie uitgevoerd naar deskundigheidsbevordering.
Voor deze studie wordt een educatieve interventie ontwikkeld in de vorm van een poster en een gids en wordt deze in de personeelsruimtes opgehangen van de spoeddiensten en PAAZ-afdelingen in Vlaamse algemene ziekenhuizen.