A A A
Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Epidemiologie van suïcidepogingen in Vlaanderen

Het rapport: 'De epidemiologie omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen' bevat de meest recente cijfers en trends omtrent suïcidepogingen in Vlaanderen. Er zijn cijfers per ziekenhuis en Vlaamse provincie beschikbaar.

Insight-studie

Insight-studie

De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek voert op dit moment een onderzoek naar zelfdoding bij 45-60 jarigen. Hiervoor worden nabestaanden van zelfdoding gezocht alsook naasten die in hun omgeving iemand kennen die kampt met psychische problemen. Meer informatie is terug te vinden via onderstaande link http://zelfmoord1813.be/insightnabestaanden en http://zelfmoord1813.be/insightpsy